Wiadomości

  Tu znajdziesz informacje o naszych działaniach

  Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy,
   
  Wszyscy obserwujemy fakt, iż w mediach prezentowane są często niezasłużone, negatywne opinie o sektorze hydroenergetycznym, co w konsekwencji utrwala takie poglądy wśród części społeczeństwa.

   
   

   
   

  This week, we introduce a new map of world hydro generation density by area, speak with Maria Van Der Hoeven about hydro's role in the world's energy future, look at hydro in Bhutan, and more. You can also read articles about our members, links to items on the web that caught our attention and upcoming events.

   

  W dniu 24 września 2014 r. w Warszawie odbyło się XXIII sprawozdawczo –wyborcze Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa Elektrowni Wodnych.  Po upływie 3-letniej kadencji ustępujące władze TEW złożyły sprawozdania z działalności, a Zarząd TEW uzyskał od Zgromadzenia Krajowego absolutorium. Podjęto uchwały w sprawach: zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat za 2013 rok, nadania honorowych tytułów zasłużonym członkom TEW oraz korekty zasad ustalania wysokości składek członków wspierających. Zgodnie ze Statutem w tajnych głosowaniach wybrano nowe władze TEW  tj. nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

  Już po raz czwarty Towarzystwo Elektrowni Wodnych wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN, Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych oraz spółką REECO Poland organizują konferencję hydroenergetyczną towarzyszącą targom RENEXPO Poland. Tym razem konferencja odbędzie się w przeddzień Zgromadzenia Krajowego TEW.

  Konferencja będzie obradować w Warszawie w dniu 23 września br. Podobnie jak w latach ubiegłych, przewidziano segment dotyczący aktualnej sytuacji sektora energetyki wodnej oraz segment zawierający wystąpienia o charakterze naukowo-technicznym. Dalsze szczegóły dostępne są w materiałach do pobrania po kliknięciu na "czytaj całość".

  Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Towarzystwa Elektrowni Wodnych na XXIII Zgromadzenie Krajowe, które zgodnie z tym jak wcześniej informowaliśmy, odbędzie się w dniu 24 września 2014 r. w Warszawie - Hotel & Restauracja Roko, ul. Mikołajska 2. Na tegorocznym Zgromadzeniu wybrane zostaną władze TEW na kolejną 3-letnią kadencję.

  Bardzo serdecznie zapraszamy już 23 września wieczorem na tradycyjną uroczystą kolację w Hotelu Roko wspólną dla uczestników Zgromadzenia i konferencji "Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Europie" odbywającej się w przeddzień Zgromadzenia.

  Poniżej zamieszczamy linki do pobrania zaproszenia, formularzy zgłoszeniowych oraz innych dokumentów na Zgromadzenie.

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.