Projekty

  01 Dolata Stream map ESHA

  02 Szlezak Potencjał hydroenergetyczny

  03 Zan Uwarunkowania planistyczne & prawne

  04 Tomaszewski MG Perspektywy

  05 Cwil PRK OZE prezentacja 27-10-2011

  06 Smith IHA Sustainability

  07 Gronek Wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego Dolnej Wisły w świetle doświadczeń Hydroprojektu-1

  08 Laskowski Zapora & Elektrownia na Wisle

  09 Wilkowski Programy pomocowe

  10 Venos nizke spady překlad

  11 Drzewiecki Możliwości wykorzystania potencjału bardzo niskich spadów - turbiny VLH

  12 Pill Rurociagi KWH Pipe

  13 Sykulski Nowatorskie rozwiązania...

  27 października 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie odbyło się Spotkanie Walidacyjne Projektu STREAMMAP oraz konferencja programowa "Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej". Jej organizatorami było Towarzystwo Elektrowni Wodnych oraz spółka REECO Poland. W trakcie obrad zaprezentowano perspektywy rozwoju hydroenergetyki w Polsce, Czechach i na Słowacji w kontekście całej Unii Europejskiej, z punktu widzenia wykonawców projektu STREAMMAP, przedstawicieli urzędów centralnych, a także inwestorów i reprezentujących ich organizacji pozarządowych. Wystąpienia dostawców wyposażenia i usług dotyczyły przede wszystkim konkretnych projektów i dostarczanych produktów.

  W dniach 4–5 kwietnia br. delegacja Towarzystwa Elektrowni Wodnych przebywała w Re-publice Czeskiej. W skład delegacji wchodzili kol. kol.: Janusz Steller (wiceprezes TEW), Stanisław Lewandowski (prezes honorowy TEW) i Julitta Jagielska (pracownik Punktu Kon-sultacyjnego Energetyki Wodnej). Celem wizyty było nawiązanie współpracy ze Stowarzy-szeniem Hydroenergetyków Republiki Czeskiej (Asociace hydroenergetiků ČR, AHeČR) w związku realizowanym przez TEW projektem Komisji Europejskiej SHP STREAMMAP (Mapa strumieni rozwoju MEW w Unii Europejskiej).

   Cała relacja z wizyty do przeczytania tutaj 

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.