Spotkanie Klastra Rzecznego 23 maja 2013 r.

  klaster_konferencja_logoW czwartek 23 maja 2013 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni odbyło się spotkanie robocze „Morze i rzeki razem”, traktujące o sprawach organizacyjnych powstającego Klastra Rzecznego. Było ono także przygotowaniem do oficjalnej części tej konferencji, zaplanowanej na 3 czerwca w Dworze Artusa w Gdańsku pod hasłem „Po drugie: autostrada wodna na Wiśle”.
   
  W trakcie spotkania wygłoszono kilka referatów programowych, a mianowicie: 
  • Projekt budowy intermodalnego terminalu przeładunkowego w Solcu Kujawskim (omówiony przez Pana Mirosława Gębskiego  z EURO INVESTMENT Toruń),
  • System automatycznego wspomagania nawigacji na Wiśle (zreferowany przez Pana Kapitana Jana Popończyka, reprezentującego Stowarzyszenie Pilotów Wiślanych), 
  • Ekologiczna jednostka pływająca na wody śródlądowe Polski  (zwiastun i materiały informacyjne)
  • Prognozy przewozów towarowych drogą wodną Wisły (w świetle badań ECORYS Polska).
   
  Ponadto organizator Klastra, Pan Piotr Dwojacki, poprowadził dyskusję na temat problemów związanych z planami użeglownienia i zagospodarowania Wisły, dając obecnym okazję do szerokiej wymiany poglądów. Jako reprezentant TEW zaapelowałam o racjonalną i wielofunkcyjną zabudowę hydrotechniczną rzeki, pozwalającą na wykorzystanie jej potencjału energetycznego. Jako że priorytetem organizatorów jest transport rzeczny, proponowano między innymi „zostawienie ekologom” dzikiej i nienaruszonej Wisły, i wybudowanie w obrębie wałów rzecznych żeglownego kanału lateralnego na całej jej długości, lecz pomysł ten nie spotkał się z uznaniem.
   
  Drugim ważnym elementem obrad była dyskusja nad projektem statutu i formułą organizacji. Grupa inicjatywna dążyła do utworzenia jednego, silnego klastra z siedzibą w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Paradoksalnie spotkało się to z silnym oporem ze strony przedstawicieli Bydgoskiego Urzędu Marszałkowskiego, optujących za klastrami wojewódzkimi, połączonymi w konsorcjum. Dałoby to, według nich, możliwość ubiegania się zarówno o środki z funduszy regionalnych (pojedynczo), jak i krajowych (w konsorcjum), a ponadto przypuszczalnie umożliwiłoby jednostkom samorządu terytorialnego przynależność do klastra nie tylko jako Stowarzyszenie Gmin (tak jak to planowało się dotychczas), lecz i pojedynczo. Projekt ten zostanie skonsultowany z prawnikami, a decyzja zapadnie 3 czerwca. Ale nawet, jeśli zaadoptowany zostanie podział na klastry wojewódzkie, to przynależność do jednego z nich powoduje automatycznie udział w konsorcjum, a osoby fizyczne i organizacje nie są w żaden sposób „zobowiązane” do wyboru klastra zgodnego z ich siedzibą.
   
  Głównym zadaniem Klastra w najbliższym okresie ma być wywieranie silnego nacisku na instytucje tworzące Strategie Rozwoju Regionalnego (w większości województw trwa ostatni etap prac) i Krajowego, w celu ujęcia gospodarki wodnej w planistyce kraju. Następnym etapem jest konstruowanie projektów i pozyskiwanie finansowania.
   
  Konferencja zaplanowana na 3 czerwca podzielona ma być na 2 części:
  9.00 –   Część robocza: Ostateczne ustalenie statutu, formuły (wojewódzki czy ponadregionalny – Dolnej Wisły). Utworzenie grupy założycielskiej z min. 15 członków fizycznych, stanowiących przyszły Zarząd, przyjęcie deklaracji od osób prawnych (w tym Stowarzyszeń), chcących wesprzeć Klaster
  11.00 –   Część oficjalna w Dworze Artusa, organizowana przez Urząd Marszałkowski i Dziennik Bałtycki, a objęta patronatem przez Panią Elżbietę Bieńkowską, Ministra Rozwoju Regionalnego RP.  
  Udział w konferencji zapowiedzieli także Minister Środowiska, Pan  Marcin Korolec, oraz Minister Transportu, Pan  Sławomir Nowak. Będzie to więc wielkie wydarzenie, popularyzujące idee racjonalnego zagospodarowania międzynarodowych dróg śródlądowych i stworzenia tytułowej „Autostrady na Wiśle”.
   
  Opracowała:
  Julitta Jagielska
  Punkt Konsultacyjny Energetyki Wodnej
  © 2024 TEW. All Rights Reserved.