Statut

  Aktualna treść Statutu - tekst jednolity uchwalony na ZK w roku 2019

   
  Postanowienia ogólne
   
  §1.
  1. TOWARZYSTWO ELEKTROWNI WODNYCH zwane dalej ˝Towarzystwem˝ jest stowarzyszeniem w rozumieniu Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ˝Prawo o stowarzyszeniach˝ i posiada pełną osobowość prawną.
  2. Stowarzyszenie jest organizacją samorządową skupiającą osoby fizyczne i prawne działające zgodnie z konstytucyjnym, porządkiem prawnym na rzecz rozwijania wykorzystania energetycznych zasobów krajowych cieków wodnych.
   
  § 2.
  Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest Włocławek.
   
  § 3.
  Towarzystwo może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych zrzeszeń i organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.
   
  §4.
  Towarzystwo ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   
   

  © 2023 TEW. All Rights Reserved.