Opinie i stanowiska

  Towarzystwo Elektrowni Wodnych wzięło aktywny udział w konsultacjach projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy. Nasze stanowisko w tej sprawie wysłane zostało do Ministerstwa Infrastruktury. Niniejszym publikujemy treść naszego stanowiska wraz z załącznikami.

  Pismo do Ministerstwa Infrastruktury z dnia 8 lutego 2021r.

  Tabela uwag do projektu rozporządzenia

  Tabela działań - uzupełnienie

  2022

  • Sposób obliczania limitu ceny

  • 2022-11-25 Stanowisko TEW w temacie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie sposobu obliczania limitu ceny

  2021

  • Prawa prosumentów indywidualnych

  • 2021-10-20 Stanowisko TEW w sprawie zmiany zasad rozliczania prosumentów indywidualnych

  • Program FEnIKS

  • 2021-07-19 Korespondencja w sprawie programu FEnIKS

  • 2021-04-19 Stanowisko TEW w sprawie programu FEnIKS

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.