Wiadomości

  Tu znajdziesz informacje o naszych działaniach

  Zamieszczamy notatkÄ? wewnÄ?trznÄ? MiÄ?dzynarodowego Stowarzyszenia Ma??ych Elektrowni Wodnych [ESHA] w sprawie projektu nowej dyrektywy UE w sprawie promocji energii wytwarzanej z OZE sygnowanÄ? przez Sekretariat ESHA w dniu 23 stycznia 2008 r. Warto zapoznaÄ? siÄ? z tÄ? opiniÄ? i podjÄ?Ä? trud uczestniczenia w dyskusji nad ostatecznym kszta??tem tej fundamentalnej dla rozwoju OZE dyrektywy.

  WersjÄ? w jÄ?zyku polskim przygotowa?? Mariusz Lewandowski.

  {mosimage}
  notatka wewnÄ?trzna

   

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.