Się dzieje!

  Poniżej fragmenty refleksji Honorowego Prezesa Towarzystwa Elektrowni Wodnych p. Stanisława Lewandowskiego, opublikowanych na naszej stronie w nowym cyklu "Się dzieje!"

  MOTTO: Nie możemy liczyć na jakąś ciemną energię podobną do tej, która jest odpowiedzialna za rozszerzanie się Wszechświata od chwili jego powstania, czyli od Wielkiego Wybuchu, ale możemy i powinniśmy wyzwolić w naszym środowisku energię inicjującą rozwój energetyki wodnej.

  2023-09-20. W tym odcinku zastanawiam się nad koniecznością przedyskutowania pytań zadanych w punkcie 1 pakietu zagadnień przewidzianych do omówienia podczas panelu dyskusyjnego, który planowany jest podczas PKH Hydroforum'2023. Zapraszam do wstępnej dyskusji, w wyniku której moglibyśmy skonkretyzować nasze propozycje i podzielić sie wątpliwościami. Tematyka jest bardzo ważna i stanowcze działania trzeba podjąć już teraz. Jeżeli my nie podpowiemy jak powinny być rozwiązywane przedstawiane problemy, to - jak zwykle - ktoś za nas to załatwi. 

  Przeczytaj cały tekst  pod tym linkiem.

  2023-09-09.  W tym odcinku "Się dzieje!" zastanawiam się czy wykorzystamy szansę rozwoju energetyki wodnej po uchwaleniu szeregu aktów prawnych, które zapaliły "światełko w tunelu" prowadzącym do oczekiwanego od blisko 40 lat przez środowisko energetyki wodnej celu. Planowana debata panelowa, która odbędzie się podczas PKH Hydroforum'2023 powinna wskazać kierunki naszych działań, które pozwolą na racjonalne wykorzystanie aktualnych możliwości rozwoju energetyki wodnej. Czy zestaw zagadnień, które chcemy poruszyć podczas debaty panelowej wyczerpuje wszystkie problemy rozwoju energetyki szczytowo - pompowej? Zapewne nie. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie rzeczowej dyskusji, której wynik pozwoli na uszczegółowienie i ewentualne rozszerzenie przygotowanego na debatę panelową zestawu zagadnień. 

  Przeczytaj cały tekst  pod tym linkiem.

  2023-08-28. W ostatnim czasie uchwalonych zostało szereg  nowelizacji ważnych dla energetyki odnawialnej aktów prawnych, w dzisiejszych refleksjach zastanawiam się nad związaną z tym zmianą statusu mini elektrowni szczytowo - pompowych. Po analizie postuluje podjęcie przez Towarzystwo Elektrowni Wodnych działań oddolnych prowadzących do upowszechnienia idei rozwoju mini energetyki szczytowo - pompowej działającej w warunkach systemu rozproszonej energetyki. Czy nasze środowisko podejmie tę inicjatywę? 

  Przeczytaj cały tekst szóstego odcinka z cyklu "Się dzieje!" pod tym linkiem.

  2023-08-17. Dynamika zmian w energetyce krajowej przyspiesza, zwiększa się też ilość wypowiedzi decydentów i publikacji na temat przebiegu transformacji energetyki. W dzisiejszym odcinku "Się dzieje" nawiązuję do wywiadu z Grzegorzem Onichimowskim zatytułowanym "Jest lepszy pomysł na bezpieczeństwo energetyczne od agencji państwowej". Pozwoliłem sobie przedstawić mój punkt widzenia. Cóż, wolno mi, są to przecież moje refleksje na określony temat. Mam też nadzieję, że znajdą się również inni, którzy także  uznają, że wolno im podzielić się na tym forum swoimi refleksjami.

  Przeczytaj cały tekst piątego odcinka z cyklu "Się dzieje!" pod tym linkiem.

  2023-08-08. 07 sierpnia na CIRE opublikowane zostały dane o produkcji i zapotrzebowaniu na energię elektryczną w Polsce, które cyklicznie są prezentowane na platformie ENTSO-E, w zestawieniach znajduje się również informacja o produkcji energii w elektrowniach wodnych oraz w elektrowniach szczytowo - pompowych [esp]. Chcę zwrócić uwagę na to, że informacja jedynie o produkcji energii w esp niewiele mówi o faktycznym udziale tych elektrowni w pracy systemu energetycznego [SE]. Proponuję w związku z tym podjęcie inicjatywy opracowywania przez TEW cyklicznej informacji o wykorzystaniu esp w SE wraz z podjęciem próby umieszczenia tej informacji na CIRE w tym czasie kiedy są publikowane dane z platformy ENTSO - E. W tym celu konieczne byłoby pozyskanie określonego zestawu danych o pracy esp w analizowanym okresie z PGE Energia Odnawialna i ENERGA Orlen.

  Przeczytaj cały tekst czwartego odcinka z cyklu "Się dzieje!" pod tym linkiem.

  2023-08-05. W czasopiśmie Nowa Energia ukazał się ciekawy artykuł Wojciecha Noworyty i Mateusza Sikory z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie pt. „ Czy możliwa jest budowa elektrowni szczytowo – pompowej na terenach po wydobyciu węgla brunatnego” . Tytuł został opatrzony znakiem zapytania. Zaintrygowało mnie to. Dlaczego zadaje się takie pytanie, skoro już w 1984 r. została w Walii oddana do eksploatacji elektrownia szczytowo - pompowa ESP Dinorwig

  Przeczytaj cały tekst trzeciego odcinka z cyklu "Się dzieje!" pod tym linkiem.

  2023-07-28. Społeczność Avaaz przyłącza się do protestu organizacji ekologicznych w sprawie zablokowania budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Oczywiście nie mówi się w tym apelu o podpisanie protestu przeciwko budowie stopnia wodnego, a o przegrodzeniu Wisły betonową tamą. Takie sformułowanie przemawia do wyobraźni i wpisuje się w narrację betonowania rzek. Czytając o betonowaniu rzek zastanawiam się zawsze, jakiż to promil długości rzeki został ujęty w te monstrualnej wielkości betony? Avaaz alarmuje: „unikalna ostoja majestycznego bielika i błękitnego zimorodka jest w niebezpieczeństwie”!

  Przeczytaj cały tekst drugiego odcinka z cyklu "Się dzieje!" pod tym linkiem.  Załącznik: Apel Avaaz

  2023-07-17. Dowiadujemy się o nowej akcji ekologów wymierzonej w legalność eksploatacji istniejących budowli wodnych.2 Inicjatywa organizacji ekologicznych jest w zasadzie słuszna, tylko nie rozumiem, dlaczego została jednoznacznie skierowana przeciw hydroenergetyce. Skarga złożona do Komisji Europejskiej dotyczy według organizacji pozarządowych: ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Fundacji Greenmind, niezgodnej z wymaganiem prawem unijnym eksploatacji zapór wodnych prowadzonej bez aktualnej oceny ich wpływu na środowisko. 

  Przeczytaj cały tekst pierwszego odcinka z cyklu "Się dzieje!" pod tym linkiem.

   

   

  © 2023 TEW. All Rights Reserved.