Aktualności

  Ogłoszenia i ostatnie wiadomości

  Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021 – program szczegółowy jest już dostępny. 

  Do konferencji HYDROFORUM 2021 pozostało już tylko kilka tygodni. Wśród naszych patronów honorowych znalazło się Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwa Infrastruktury, a także Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Do grona współorganizatorów dołączyły natomiast Politechnika Gdańska i Polska Akademia Nauk! Z uwagi na duże zainteresowanie zdecydowaliśmy się przenieść obrady do auli Politechniki. Zachęcamy do zapoznania się z wstępnym programem szczegółowym, który zamieściliśmy w komunikacie nr 3. Komunikat powtarza podstawowe informacje o celach konferencji oraz przynosi uaktualnienie niektórych informacji praktycznych. Liczymy na inspirującą debatę służącą dobrze celom naszego spotkania. Zachęcamy do rejestracji online. Tylko do 15 września obowiązują jeszcze zniżki związane z wczesnym zgłoszeniem. Szczegółowe informacje na stronie hydroforum.tew.pl

  Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021 – wydarzenie trzydniowe

  Zainteresowanie naszą konferencją szybko rośnie. Z tego względu zdecydowaliśmy się rozpocząć obrady już w dniu 13 października i zakończyć całe wydarzenie wizytą studyjną w EW Żarnowiec w dniu 15 października 2021 r. Obrady zaplanowaliśmy w trybie hybrydowym z częścią stacjonarna w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN - w miejscu, gdzie cykl HYDROFORUM został zapoczątkowany w roku 1973. Podobnie, jak w latach ubiegłych, organizatorami są Towarzystwo Elektrowni Wodnych, wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych i przy wsparciu innych partnerów. Z uwagi na duża liczbę zgłoszeń, rozważamy przeniesienie obrad stacjonarnych do Sali audytoryjnej poza Instytutem. Rejestracji można dokonać w trybie online, korzystając ze strony internetowej hydroforum.tew.pl lub przesyłając nam wypełniony formularz rejestracyjny. Formularz ten, wraz z innymi materiałami konferencyjnymi, jest dostępny na stronie hydroforum.tew.pl

   

  Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021 w formacie hybrydowym

  Po rocznej przerwie wywołanej wciąż panującą pandemią wznawiamy cykl naszych konferencji hydroenergetycznych. Tym razem konferencja obradować będzie w dniach 13-15 października Instytucie Maszyn Przepływowych PAN - w miejscu, gdzie cykl HYDROFORUM został zapoczątkowany w roku 1973. Z uwagi na wciąż trwającą pandemię obrady planujemy w trybie hybrydowym. Podobnie, jak w latach ubiegłych, organizatorami są Towarzystwo Elektrowni Wodnych, wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych i przy wsparciu innych partnerów. W przypadku wyraźnego spadku zagrożenia epidemicznego oraz zgody właściciela obiektu, przewidujemy również wizytę studyjną w jednej z elektrowni wodnych. Rejestracji można dokonać w trybie online korzystając ze strony internetowej http://hydroforum.tew.pl/index.php/pl/rejestracja/rejestracja-online lub przesyłając nam wypełniony formularz rejestracyjny. Formularz ten, wraz z innymi materiałami konferencyjnymi, jest dostępny na stronie http://hydroforum.tew.pl/ .

  Dziękujemy wszystkim członkom TEW, którzy odpowiedzieli na nasz apel o zgłaszanie uwag do projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS). Pozwoliło to wypracować nasze stanowisko, które przekazaliśmy do Ministerstwa Infrastruktury. Stanowisko to publikujemy w zakładce "Opinie i stanowiska".

  Równocześnie informujemy, że jeszcze do 22 czerwca trwają konsultacje aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP - "Stop Powodzi"), które z ramienia Ministerstwa Infrastruktury konsultacje prowadzi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W związku z tym zwracamy się do członków TEW o zgłaszanie uwag do tego planu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo z piśmie Prezesa TEW w tej sprawie oraz załączonych materiałach informacyjnych Ministerstwa Infrastruktury.

  Pismo Prezesa TEW do członków TEW w sprawie aPZRP

  Instrukcja zgłaszania uwag do aPZRP

  Formularz zgłaszania uwag do aPZRP

  Stop Powodzi - broszura informacyjna

   

   

  Tu znajdziesz informacje o naszych działaniach

  Informacje o Zgromadzeniach Krajowych Towarzystwa Elektrowni Wodnych

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.