Konsultacje planów przeciwdziałania suszom i powodziom (PPSS i PZRP)

  Dziękujemy wszystkim członkom TEW, którzy odpowiedzieli na nasz apel o zgłaszanie uwag do projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS). Pozwoliło to wypracować nasze stanowisko, które przekazaliśmy do Ministerstwa Infrastruktury. Stanowisko to publikujemy w zakładce "Opinie i stanowiska".

  Równocześnie informujemy, że jeszcze do 22 czerwca trwają konsultacje aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP - "Stop Powodzi"), które z ramienia Ministerstwa Infrastruktury konsultacje prowadzi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W związku z tym zwracamy się do członków TEW o zgłaszanie uwag do tego planu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo z piśmie Prezesa TEW w tej sprawie oraz załączonych materiałach informacyjnych Ministerstwa Infrastruktury.

  Pismo Prezesa TEW do członków TEW w sprawie aPZRP

  Instrukcja zgłaszania uwag do aPZRP

  Formularz zgłaszania uwag do aPZRP

  Stop Powodzi - broszura informacyjna

   

   

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.