Aktualności

  Ogłoszenia i ostatnie wiadomości

  Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021 – program szczegółowy jest już dostępny. 

  Do konferencji HYDROFORUM 2021 pozostało już tylko kilka tygodni. Wśród naszych patronów honorowych znalazło się Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwa Infrastruktury, a także Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Do grona współorganizatorów dołączyły natomiast Politechnika Gdańska i Polska Akademia Nauk! Z uwagi na duże zainteresowanie zdecydowaliśmy się przenieść obrady do auli Politechniki. Zachęcamy do zapoznania się z wstępnym programem szczegółowym, który zamieściliśmy w komunikacie nr 3. Komunikat powtarza podstawowe informacje o celach konferencji oraz przynosi uaktualnienie niektórych informacji praktycznych. Liczymy na inspirującą debatę służącą dobrze celom naszego spotkania. Zachęcamy do rejestracji online. Tylko do 15 września obowiązują jeszcze zniżki związane z wczesnym zgłoszeniem. Szczegółowe informacje na stronie hydroforum.tew.pl

  Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021 – wydarzenie trzydniowe

  Zainteresowanie naszą konferencją szybko rośnie. Z tego względu zdecydowaliśmy się rozpocząć obrady już w dniu 13 października i zakończyć całe wydarzenie wizytą studyjną w EW Żarnowiec w dniu 15 października 2021 r. Obrady zaplanowaliśmy w trybie hybrydowym z częścią stacjonarna w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN - w miejscu, gdzie cykl HYDROFORUM został zapoczątkowany w roku 1973. Podobnie, jak w latach ubiegłych, organizatorami są Towarzystwo Elektrowni Wodnych, wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych i przy wsparciu innych partnerów. Z uwagi na duża liczbę zgłoszeń, rozważamy przeniesienie obrad stacjonarnych do Sali audytoryjnej poza Instytutem. Rejestracji można dokonać w trybie online, korzystając ze strony internetowej hydroforum.tew.pl lub przesyłając nam wypełniony formularz rejestracyjny. Formularz ten, wraz z innymi materiałami konferencyjnymi, jest dostępny na stronie hydroforum.tew.pl

   

  Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021 w formacie hybrydowym

  Po rocznej przerwie wywołanej wciąż panującą pandemią wznawiamy cykl naszych konferencji hydroenergetycznych. Tym razem konferencja obradować będzie w dniach 13-15 października Instytucie Maszyn Przepływowych PAN - w miejscu, gdzie cykl HYDROFORUM został zapoczątkowany w roku 1973. Z uwagi na wciąż trwającą pandemię obrady planujemy w trybie hybrydowym. Podobnie, jak w latach ubiegłych, organizatorami są Towarzystwo Elektrowni Wodnych, wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych i przy wsparciu innych partnerów. W przypadku wyraźnego spadku zagrożenia epidemicznego oraz zgody właściciela obiektu, przewidujemy również wizytę studyjną w jednej z elektrowni wodnych. Rejestracji można dokonać w trybie online korzystając ze strony internetowej http://hydroforum.tew.pl/index.php/pl/rejestracja/rejestracja-online lub przesyłając nam wypełniony formularz rejestracyjny. Formularz ten, wraz z innymi materiałami konferencyjnymi, jest dostępny na stronie http://hydroforum.tew.pl/ .

  Dziękujemy wszystkim członkom TEW, którzy odpowiedzieli na nasz apel o zgłaszanie uwag do projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS). Pozwoliło to wypracować nasze stanowisko, które przekazaliśmy do Ministerstwa Infrastruktury. Stanowisko to publikujemy w zakładce "Opinie i stanowiska".

  Równocześnie informujemy, że jeszcze do 22 czerwca trwają konsultacje aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP - "Stop Powodzi"), które z ramienia Ministerstwa Infrastruktury konsultacje prowadzi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W związku z tym zwracamy się do członków TEW o zgłaszanie uwag do tego planu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo z piśmie Prezesa TEW w tej sprawie oraz załączonych materiałach informacyjnych Ministerstwa Infrastruktury.

  Pismo Prezesa TEW do członków TEW w sprawie aPZRP

  Instrukcja zgłaszania uwag do aPZRP

  Formularz zgłaszania uwag do aPZRP

  Stop Powodzi - broszura informacyjna

   

   

  W czasopiśmie Energetyka Wodna 4/2020 (36) został opublikowany artykuł pt.: "Skutki i rozpoznane przyczyny niekontrolowanego zjawiska uderzenia hydraulicznego w układach przepływowych elektrowni wodnych". W artykule opisano kilka groźnych przypadków uderzenia hydraulicznego zaobserwowanego podczas licznych prac zrealizowanych na rzecz energetyki wodnej. Uderzenie hydrauliczne od wielu lat stanowi przedmiot prac zorientowanych na kontrolowanie i zapobieganie negatywnym skutkom tego zjawiska, mimo to w praktyce eksploatacyjnej elektrowni wodnych jest nadal dość często spotykane. Wydaje się, że taki stan rzeczy wynika niedostatecznej uwagi jaką poświęca się problemom zabezpieczenia elementów układów przepływowych hydrozespołów oraz działaniom mającym na celu łagodzenie przebiegu zjawiska uderzenia hydraulicznego. Autorzy postulują potrzebę uwzględnienia tych problemów nie tylko na etapie projektowania i budowy układów hydraulicznych, lecz także na etapie ich eksploatacji poprzez wdrażanie sprawdzonych w praktyce rozwiązań. Biorąc pod uwagę częste katastrofalne skutki uderzeń hydraulicznych nadrzędne powinno stać się dzielenie wiedzy i doświadczeń w celu umożliwienia skutecznej eliminacji błędów, jakie popełniane są przy projektowaniu i/lub podczas eksploatacji obiektów narażonych na to zjawisko. Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu, który dostępny jest w wersji elektronicznej w naszej bibliotece TUTAJ.

  Autorami artykułu są członkowie naszego Towarzystwa: Adam Adamkowski, Mariusz Lewandowski i Stanisław Lewandowski.

  Jest to kolejny artykuł ukazujący się w Energetyce Wodnej w nawiązaniu do wystąpień referatowych podczas Polskich Konferencji Hydroenergetycznych. Członków Towarzystwa Elektrowni Wodnych zapraszamy do bezpłatnej prenumeraty. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem TEW.

  Tu znajdziesz informacje o naszych działaniach

  Informacje o Zgromadzeniach Krajowych Towarzystwa Elektrowni Wodnych

  © 2023 TEW. All Rights Reserved.