XXXI Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa Elektrowni Wodnych

    Janusz S. i Edward Z.4 lutego 2022 r. minęło XXX lat od dnia rejestracji Towarzystwa Elektrowni Wodnych w Wydziale I Cywilnym Sądu Wojewódzkiego we Włocławku. Tym samym, nieco ponad 2 miesiące po zebraniu założycielskim Towarzystwo rozpoczęło swój byt prawny. Jubileuszowy charakter XXXI-go Zgromadzenia Krajowego TEW podkreśliły wspomnienia kol. Leona Bubały, jednego z członków założycieli Towarzystwa, a także lampka szampana, którą wszyscy zebrani mieli okazję wznieść toast za kolejne laty pracy TEW dla dobra polskiej hydroenergetyki. Wspomnienia odczytała wiceprezes i dyrektor Biura TEW, kol. Henryka Stachowicz, która również wręczyła kol. Leonowi Bubale jubileuszowy upominek przygotowany przez ZEW Niedzica. Tekst wspomnień obejmujących głównie pierwsze lata istnienia TEW został opublikowany w książce streszczeń wydarzenia HYDROFORUM 2022, dostępnej z zakładki „Konferencje i seminaria”

    Zgodnie z zapowiedzią, Zgromadzenie odbyło się w dniu 25 października 2022 roku w hotelu „Witkowski” przy Alei Krakowskiej w Warszawie. Podobnie, jak w latach ubiegłych było ono powiązane terminowo z Polską Konferencją Hydroenergetyczną, która w tym roku toczyła swe obrady w tym samym miejscu w dniu 26 października, w ramach trzydniowego wydarzenia HYDROFORUM 2022.
    Poza niezwykle miłym akcentem jubileuszowym, obrady Zgromadzenia miały charakter roboczy. Poprowadził je sprawnie kol. Arkadiusz Czarnecki z Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica. Przyjęto zmiany statutowe umożliwiające członkom wspierającym czasowe zawieszenie składki członkowskiej. Zdecydowano też o podwyższeniu składki rocznej członków zwyczajnych do kwoty 120 zł oraz minimalnej składki członków wspierających do kwoty 1000 zł.
    W dyskusji programowej dominowała tematyka związana z podjętymi jeszcze w ubiegłym roku działaniami polskich władz, zmierzającymi do wznowienia programu budowy elektrowni szczytowo-pompowych w naszym kraju. Determinację polskiego rządu wzmocniły ewidentnie wydarzenia tego roku, dowodzące znaczenia odnawialnych źródeł energii również ze względu na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Poczuciu niewątpliwej satysfakcji z powodu dostrzeżenia perspektyw, jakie dla niezbędnych przemian otwiera rozwój elektrowni zbiornikowych i pompowo-szczytowych, towarzyszyła gorzka świadomość, że ta konstatacja polskich władz jest spóźniona o kilkadziesiąt lat - przyszła po wcześniejszym doprowadzeniu do radykalnego ograniczenia potencjału polskich biur projektowych, kluczowych firm wykonawczych i instytucji naukowych.. Przy tym podejmowane przez polskich hydroenergetyków próby przeciwdziałania postępującej dziesiątkami lat degradacji okazały się mieć niewielkie znaczenie dla zmiany sposobu myślenia decydentów, która następuje dziś głównie pod wpływem czynników zewnętrznych. Mimo, że zakładane obecnie ramy czasowe inwestycji infrastrukturalnych wydają się mieć w dużej mierze charakter życzeniowy, to chyba dla nikogo spośród obecnych na sali obrad nie ulegało wątpliwości, że środowisko nasze powinno udzielić pełnego wsparcia pozytywnym zmianom obserwowanym w spojrzeniu władz kraju na przyszłość polskiej elektroenergetyki.

    © 2024 TEW. All Rights Reserved.