Z wizytą u czeskich przyjaciół

    W dniach 4–5 kwietnia br. delegacja Towarzystwa Elektrowni Wodnych przebywała w Re-publice Czeskiej. W skład delegacji wchodzili kol. kol.: Janusz Steller (wiceprezes TEW), Stanisław Lewandowski (prezes honorowy TEW) i Julitta Jagielska (pracownik Punktu Kon-sultacyjnego Energetyki Wodnej). Celem wizyty było nawiązanie współpracy ze Stowarzy-szeniem Hydroenergetyków Republiki Czeskiej (Asociace hydroenergetiků ČR, AHeČR) w związku realizowanym przez TEW projektem Komisji Europejskiej SHP STREAMMAP (Mapa strumieni rozwoju MEW w Unii Europejskiej).

     Cała relacja z wizyty do przeczytania tutaj 

    © 2024 TEW. All Rights Reserved.