Prezentacje

  Korzystanie z zasobów tej strony do celów publikacyjnych – w tym wystąpień konferencyjnych - jest dozwolone pod warunkiem pełnego odwołania się do źródła informacji. Wyjątek stanową pozycje oznaczone znakiem © (copyright). W ich przypadku należy uzyskać uprzednio zgodę wskazanego za znakiem autora. W sprawie tej można zwrócić się także do Biura Towarzystwa.
   
  2021
   
   
  Steller J.: Aktualny stan energetyki wodnej, Spotkanie Zdalne Sekcji Energetyki SEP, 16.03 2021
   
   
  2019

   

  Steller J.: Hydropower in Poland – looking forward for a new stimulus, Hydropower Europe Workshop, Lulea (Sweden), August 28th 2019

   

  Steller J.: 3rd East European Hydropower Forum. Introduction to the region, RENEXPO Interhydro 2019, Salzburg, 28.12.2019

   

  2018

   

  Steller J., Lewandowski S., Malicka E., Kremere E., Popa B., Punys P.: Hydropower in the East European region - challenges and opportunities. HYDRO 2018 "Progress through partnerships", Gdańsk, October 15-17th, 2018, Session IIB: Development opportunities
   
   

  2015

   

  Steller J., Lewandowski S.: Hydroelektrownie jako kompensacyjne źródło energii odnawialnej w krajach o bardziej różnorodnym systemie OZE opartym na energetyce wiatrowej i słonecznej. Potencjał rozwoju małych elektrowni wodnych. Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gdańsk, 25 listopada 2015

   

  2010

   

  Steller J.: Kawitacja w maszynach i urządzeniach hydraulicznych, VIII Bałtycki Festiwal Nauki, Instytut Oceanologii, Sopot, 28 maja 2010

   

  2009

   

  Steller J.: Energetyka wodna w Polsce – niechciane źródło energii, VII Bałtycki Festiwal Nauki, Instytut Oceanologii PAN, Sopot, 29 maja 2009
   

  2007

  Steller J.: Energetyka wodna – dojrzała technologia w odpowiedzi na współczesne wyzwania
  Energia odnawialna w zastosowaniach, Jurata, 25-27.11.2007

   
   
  © 2024 TEW. All Rights Reserved.