Opracowania i publikacje

   

  2024

  • M. Lewandowski, M. Kaniecki, A. Adamkowski, A. Kamiński, S. Lewandowski, K. Trojanowska: Poprawa elastyczności pracy elektrowni szczytowo-pompowych poprzez wprowadzenie systemu pracy w zwarciu hydraulicznym.

  2023

  • M. Lewandowski, S. Lewandowski, J. Steller, K. Trojanowska: Uwarunkowania, potrzeby i kierunki rozwoju elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce,  Energetyka 7/2023 (879)

  2020

  • Adamkowski A.,  Lewandowski M., Lewandowski S.: Skutki i rozpoznane przyczyny niekontrolowanego zjawiska uderzenia hydraulicznego w układach przepływowych elektrowni wodnych, Energetyka Wodna 4/2020

  • Steller J.: RENEXPO Interhydro 2019 - relacja z deszczowego Salzburga, TEW styczeń 2020

  • Steller J., Malicka E.: Polska i Europa Wschodnia w Światowym Raporcie Rozwoju MEW, cz. II, Energetyka Wodna 1/2020, s.36-42

  2019

  • Lewandowski S.: Panele fotowoltaiczne na zbiornikach wodnych, TEW kwiecień 2019

  • Lewandowscy S. i M., Steller J., Hydrozespoły odwracalne o zmiennej prędkości obrotowej - możliwości i korzyści techniczno-ekonomiczne, Instytut Maszyn i Napędów Elektrycznych KOMEL, Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2019 (122), s.91-101

  • Steller J.: Światowy Kongres Hydroenergetyczny IHA. Paryż 2019

  • Steller J.: Elektrownie wodne południowej Norwegii. Relacja z podróży

  • Steller J.: Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2019 – pod uznaną marką, Energetyka Wodna 4/2019, s.18-21

  • Steller J., Malicka E.: Polska i Europa Wschodnia w Światowym Raporcie Rozwoju MEW, cz. I, Energetyka Wodna 4/2019, s.40-44

  • IX Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM, Streszczenia wystąpień konferencyjnych, 2019, Wyd. IMP PAN, TEW 2019

  • IX Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM, prezentacje, 2019, Wyd. IMP PAN, TEW 2019 

  2018

  • Steller J.: RENEXPO Interhydro 2018 – rodzinna tradycja i nowe realia

  • Steller J, Lewandowski S., Malicka E., Kremere E., Popa B., Punys P.: Hydropower in the East European region - challenges and opportunities. HYDRO 2018 "Progress through partnerships", Gdańsk, 15-17 października 2018, materiały konferencyjne (pendrive), referat 02b01, 22 s.

  • VIII Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland, Streszczenia wystąpień konferencyjnych, 2018 , Wyd. IMP PAN, TEW 2018

  • VIII Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland, prezentacje, 2018 , Wyd. IMP PAN, TEW 2018

  2017

  • VII Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland, Streszczenia wystąpień konferencyjnych , Wyd. IMP PAN, TEW 2017

  • VII Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland, prezentacje , Wyd. IMP PAN, TEW 2017

  2016

  • Steller J.: 5 lat Polskich Konferencji Hydroenergetycznych – od HYDROFORUM do PKH RENEXPO Poland. Energetyka Wodna 3/2016, s. 14-18

  • VI Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland, Streszczenia wystąpień konferencyjnych , Wyd. IMP PAN, TEW 2016

  • VI Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland, prezentacje , Wyd. IMP PAN, TEW 2016

  2015

  • V Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland, Streszczenia wystąpień konferencyjnych , Wyd. IMP PAN, TEW 2015

  • V Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland, prezentacje , Wyd. IMP PAN, TEW 2015

  2014

  • Kirejczyk J.: Turbozespoły o regulowanej prędkości obrotowej. Energetyka Wodna, 1/2014, s.40-43

  • Lewandowski S.: Analiza kosztów związanych pośrednio z produkcją energii elektrycznej w elektrowniach wodnych, TEW, Bolszewo/Reda, wrzesień 2014, 28 s.

  • Steller J.: Z dziejów energetyki wodnej na ziemiach polskich, cz.2, , Energetyka Wodna, 1/2014, s.32-39

  • IV Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland, Streszczenia wystąpień konferencyjnych , Wyd. IMP PAN, TEW 2014

  • IV Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland, prezentacje , Wyd. IMP PAN, TEW 2014

  2013

  • Lewandowski S.: Koszty wytwarzania energii elektrycznej w zawodowych elektrowniach wodnych. TEW, Reda, wrzesień 2013, 20 s.

  • Steller J.: Hydropower and its development, Acta Energetica, 3/14 (2013), pp. 7-20 artykuł w wersji dwujęzycznej – angielskiej i polskiej

  • Steller J.: Z dziejów energetyki wodnej na ziemiach polskich, cz.1, Energetyka Wodna 4/2013, s.31-35

  • III Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland, Streszczenia wystąpień konferencyjnych , Wyd. IMP PAN, TEW 2013

  • III Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland, prezentacje , Wyd. IMP PAN, TEW 2013

  2012

  • Steller J.: XX lat Towarzystwa Elektrowni Wodnych. Energetyka Wodna 4/2012, s.4-6.

  • II Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland, Streszczenia wystąpień konferencyjnych, Wyd. IMP PAN, TEW 2012

  • II Polska Konferencja Hydroenergetyczna RENEXPO Poland, prezentacje, Wyd. IMP PAN, TEW 2012

  2010

  • Jak zbudować małą elektrownię wodną. Przewodnik inwestora. ESHA/IMP PAN, Bruksela/Gdańsk 2010, 348 s.

  2009

  • Steller J., Kaniecki M: Sprawozdanie ze spotkania sieci wykonawców prac badawczo-rozwojowych na rzecz małej energetyki wodnej, Opr. IMP PAN nr 499/2009, 75 s.

  2007

  • Steller J.: Energetyka wodna – dojrzała technologia w odpowiedzi na współczesne wyzwania [w:] Energia odnawialna w zastosowaniach, Konferencja naukowo-techniczna, Jurata 30.09-3.10.2007, Wyd. Infotech, 2007, 26 s.

  2005

  • HYDROFORUM 2005. Międzynarodowa konferencja i warsztaty naukowo-techniczne „Hydrauliczne maszyny wirnikowe w energetyce wodnej i innych działach gospodarki”. Wybór materiałów konferencyjnych. Wyd. IMP PAN, Gdańsk, 2006, 474 s.

  1998

  • 100 lat energetyki wodnej na ziemiach polskich, sierpień 1998, 130 s.

  1992

  • Hoffmann M. (red.): Małe elektrownie wodne. Poradnik. Wyd.II, Nabba Sp. z o.o., Warszawa 1992

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.