Refleksje Honorowego Prezesa TEW... with a little help from my friends

  Poniżej fragmenty refleksji Honorowego Prezesa Towarzystwa Elektrowni Wodnych p. Stanisława Lewandowskiego, opublikowanych na naszej stronie w nowym cyklu "Się dzieje!"

  MOTTO: Nie możemy liczyć na jakąś ciemną energię podobną do tej, która jest odpowiedzialna za rozszerzanie się Wszechświata od chwili jego powstania, czyli od Wielkiego Wybuchu, ale możemy i powinniśmy wyzwolić w naszym środowisku energię inicjującą rozwój energetyki wodnej.

  2024-01-12. Chciałbym zainteresować środowisko hydroenergetyków tematem potencjalnej możliwości organizacji Branżowego Centrum Umiejętności. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło II edycję konkursu uzupełniającego. Uważam, że jest to bardzo cenna inicjatywa, zwłaszcza dla energetyki wodnej. Powinniśmy z tej inicjatywy skorzystać żeby stworzyć na przyszłość szansę rozwoju energetyki wodnej w naszym kraju.
  Zachęcam do zapoznania się z moimi refleksjami i propozycjami działania w tym temacie.
  Przeczytaj cały tekst  pod tym linkiem. 
   
   
  2023-12-29. Z pewnym opóźnieniem publikuję swoje refleksje, a w zasadzie sprawozdanie, z debaty plenarnej jaka odbyła się we Wrocławiu  podczas Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej HYDROFORUM'23. Starałem się zawrzeć w tym sprawozdaniu wszystkie najważniejsze problemy jakie zostały poruszone przez uczestników debaty. Jeżeli jednak pominąłem niektóre ważne według zabierających głos w dyskusji problemy, bardzo prosze o informację. Postaram się poinformować o tym w kolejnych moich refleksjach. 
  To ostatni w tym roku odcinek moich refleksji zamieszczanych w zakładce "SIĘ DZIEJĘ". Bardzo dziękuję za zainteresowanie poruszaną tematyką i przekazywane uwagi oraz opinie. Mam nadzieję, że w nadchodzącym Nowym Roku 2024 uda nam się wspólnie osiągnąć więcej dla rozwoju i poprawy statusu energetyki wodnej w polityce gospodarczej naszego kraju. Czego sobie i wszystkim pasjonatom energetyki wodnej życzę.
  SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2024 !
  Przeczytaj cały tekst  pod tym linkiem. 
   
  2023-12-18.  Po dłuższej przerwie spowodowanej dużym obciążeniem pracą w związku z pilną realizacją innych zadań, chciałbym się podzielić informacją o planowanej konferencji Rynek Energii. Przedstawiciel naszego stowarzyszenia został zaproszony do uczestniczenia w Radzie Programowej tej konferencji. Chciałbym wykorzystać to forum do zaprezentowania możliwości udziału energetyki wodnej, w szczególności elektrowni wodnych zbiornikowych i szczytowo - pompowych, w transformacji energetycznej. Uważam, że warto przedstawić argumenty przemawiające za udziałem tych elektrowni w tym ważnym projekcie i wskazać na problemy, które w związku z tym powinniśmy pilnie rozwiązać. Zapraszam do lektury.
  Jak zawsze proszę o uwagi, które można przesyłać również na mój adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Przeczytaj cały tekst  pod tym linkiem. 
   
  2023-11-09.  W kolejnych moich refleksjach po raz kolejny pragnę zwrócić uwagę naszego środowiska na problemy związane z wdrożeniem usług elastyczności energetycznej. Zwracam się też apelem do przedstawicieli spółek korporacyjnych zasiadających w zarządzie Towarzystwa Elektrowni Wodnych o pomoc w pozyskiwaniu informacji o aktualnych parametrach technicznych eksploatowanych elektrowni szczytowo - pompowych mających szczególne znaczenie dla elastycznej pracy elektrowni. Informuję również o udostępnieniu w niedługim czasie sprawozdania z debaty plenarnej jaka odbyła się podczas HYDROFORUM'2023, w którym zamieszczę prezentację wraz z komentarzem przygotowanym specjalnie na tę debatę. 
  Jak zawsze zapraszam do współpracy. 
  Przeczytaj cały tekst  pod tym linkiem. 
   

  2023-11-02. W dzisiejszym odcinku "SIĘ DZIEJE" powracam do tematu farm fotowoltaicznych instalowanych na zbiornikach elektrowni wodnych. Warto podjąć kolejną próbę zainteresowania decydentów doposażeniem zbiornikowych elektrowni wodnych w tym elektrowni szczytowo - pompowych elektrowniami słonecznymi zainstalowanymi na przyelektrownianych zbiornikach wodnych. Uwarunkowania decydujące o kierunkach transformacji energetycznej się zmieniają. Mamy znowelizowane prawo energetyczne i prawo oze, mamy cable - pooling, mamy ogromne zapotrzebowanie na wielkoskalowe i długoterminowe magazyny energii, mamy też globalne ocieplenie i wzrost temperatury wody w zbiornikach wodnych. Warto więc zauważać również efekty synergii podejmowanych działań inwestycyjnych, a nie tylko przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej. 

  Rozwój energetyki wodnej to rozwój zrównoważony, musimy o tym pamiętać.

  Przeczytaj cały tekst  pod tym linkiem. 

  2023-10-19. Przed dyskusją na PKH HYDROFORUM we Wrocławiu (25-10- 2023 r. godz. 15:00) nieco refleksji na temat elastyczności pracy elektrowni szczytowo - pompowych w systemie elektroenergetycznym. Chciałbym żeby zagadnienie elastyczności pracy esp było tematem wiodącym w dyskusji. Uważam bowiem, że w programach modernizacyjnych elektrowni i projektach nowobudowanych elektrowni problemy związane z elastycznością powinny mieć nadany status najwyższego priorytetu.
  Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do udziału w dyskusji.

  Przeczytaj cały tekst  pod tym linkiem.

  2023-10-17.  Pozostaję przy tematyce roli elektrowni szczytowo - pompowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Udział elektrowni szczytowo - pompowych w transformacji energetycznej jest absolutnie konieczny. Żeby możliwie skutecznie ograniczyć skutki zachodzących zmian klimatycznych, cele transformacji energetycznej muszą być jak najszybciej osiągnięte. W opinii wielu światowych specjalistów bez poprawy elastyczności systemów el-en nie będzie to możliwe. Dlatego w dzisiejszym odcinku pragnę zwrócić właśnie na to zagadnienie szczególną uwagę. Nie możemy stać z boku i biernie oczekiwać na polecenia "z góry". Kadry zatrudnione bezpośrednio w eksploatacji elektrowni wiedzą najlepiej co należy zrobić żeby poprawić elastyczność pracy elektrowni. Przepracowałem w eksploatacji elektrowni kilkadziesiąt lat i wiem, że mam prawo tak właśnie oceniać większość pracowników ruchu i utrzymania elektrowni szczytowo - pompowych. Jednak same pomysły i postulowane zmiany zmierzające do poprawy elastyczności, nawet te wydawałoby się najlepsze, bez specjalistycznej oceny wspartej wynikami badań i pomiarów oraz analizą ekonomiczną nie wystarczą. Bez perspektywicznego widzenia roli energetyki nie przyspieszymy transformacji, naszą rolą - rolą kadry -  jest "podnoszenie zasłon", które ograniczają perspektywę widzenia decydentów.

  Przeczytaj cały tekst  pod tym linkiem.

  2023-10-02.  W tym odcinku SIĘ DZIEJE chciałbym zachęcić wszystkich pasjonatów energetyki wodnej w Polsce do pochylenia się nad sposobem rozwiązywania problemów tego segmentu energetyki w zapisach nowelizowanych aktów prawnych. Warto sporządzić katalog problemów, które powinny zostać poważnie potraktowane w naszym ustawodawstwie żeby stworzyć podstawy do rozwoju energetyki wodnej w naszym kraju. Namawiam do spojrzenia na rozwiązania formalno - prawne przez pryzmat zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa energetycznego i ekonomiki działania systemu elektroenergetycznego.

  Zapraszam do dyskusji podczas najważniejszego corocznego wydarzenia w działalności naszego stowarzyszenia - Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej HYDROFORUM 2023.

  Przeczytaj cały tekst  pod tym linkiem.

  2023-09-20.   W tym odcinku zastanawiam sie nad koniecznością przedyskutowania pytań zadanych w punkcie 1 pakietu zagadnień przewidzianych do omówienia podczas panelu dyskusyjnego, który planowany jest podczas PKH Hydroforum'2023. Zapraszam do wstępnej dyskusji, w wyniku której moglibyśmy skonkretyzować nasze propozycje i podzielić sie wątpliwościami. Tematyka jest bardzo ważna i stanowcze działania trzeba podjąć już teraz. Jeżeli my nie podpowiemy jak powinny być rozwiązywane przedstawiane problemy, to - jak zwykle - ktoś za nas to załatwi.

  Przeczytaj cały tekst  pod tym linkiem.

  2023-09-09.  W tym odcinku "Się dzieje!" zastanawiam się czy wykorzystamy szansę rozwoju energetyki wodnej po uchwaleniu szeregu aktów prawnych, które zapaliły "światełko w tunelu" prowadzącym do oczekiwanego od blisko 40 lat przez środowisko energetyki wodnej celu. Planowana debata panelowa, która odbędzie się podczas PKH Hydroforum'2023 powinna wskazać kierunki naszych działań, które pozwolą na racjonalne wykorzystanie aktualnych możliwości rozwoju energetyki wodnej. Czy zestaw zagadnień, które chcemy poruszyć podczas debaty panelowej wyczerpuje wszystkie problemy rozwoju energetyki szczytowo - pompowej? Zapewne nie. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie rzeczowej dyskusji, której wynik pozwoli na uszczegółowienie i ewentualne rozszerzenie przygotowanego na debatę panelową zestawu zagadnień. 

  Przeczytaj cały tekst  pod tym linkiem.

  2023-08-28. W ostatnim czasie uchwalonych zostało szereg  nowelizacji ważnych dla energetyki odnawialnej aktów prawnych, w dzisiejszych refleksjach zastanawiam się nad związaną z tym zmianą statusu mini elektrowni szczytowo - pompowych. Po analizie postuluje podjęcie przez Towarzystwo Elektrowni Wodnych działań oddolnych prowadzących do upowszechnienia idei rozwoju mini energetyki szczytowo - pompowej działającej w warunkach systemu rozproszonej energetyki. Czy nasze środowisko podejmie tę inicjatywę? 

  Przeczytaj cały tekst szóstego odcinka z cyklu "Się dzieje!" pod tym linkiem.

  2023-08-17. Dynamika zmian w energetyce krajowej przyspiesza, zwiększa się też ilość wypowiedzi decydentów i publikacji na temat przebiegu transformacji energetyki. W dzisiejszym odcinku "Się dzieje" nawiązuję do wywiadu z Grzegorzem Onichimowskim zatytułowanym "Jest lepszy pomysł na bezpieczeństwo energetyczne od agencji państwowej". Pozwoliłem sobie przedstawić mój punkt widzenia. Cóż, wolno mi, są to przecież moje refleksje na określony temat. Mam też nadzieję, że znajdą się również inni, którzy także  uznają, że wolno im podzielić się na tym forum swoimi refleksjami.

  Przeczytaj cały tekst piątego odcinka z cyklu "Się dzieje!" pod tym linkiem.

  2023-08-08. 07 sierpnia na CIRE opublikowane zostały dane o produkcji i zapotrzebowaniu na energię elektryczną w Polsce, które cyklicznie są prezentowane na platformie ENTSO-E, w zestawieniach znajduje się również informacja o produkcji energii w elektrowniach wodnych oraz w elektrowniach szczytowo - pompowych [esp]. Chcę zwrócić uwagę na to, że informacja jedynie o produkcji energii w esp niewiele mówi o faktycznym udziale tych elektrowni w pracy systemu energetycznego [SE]. Proponuję w związku z tym podjęcie inicjatywy opracowywania przez TEW cyklicznej informacji o wykorzystaniu esp w SE wraz z podjęciem próby umieszczenia tej informacji na CIRE w tym czasie kiedy są publikowane dane z platformy ENTSO - E. W tym celu konieczne byłoby pozyskanie określonego zestawu danych o pracy esp w analizowanym okresie z PGE Energia Odnawialna i ENERGA Orlen.

  Przeczytaj cały tekst czwartego odcinka z cyklu "Się dzieje!" pod tym linkiem.

  2023-08-05. W czasopiśmie Nowa Energia ukazał się ciekawy artykuł Wojciecha Noworyty i Mateusza Sikory z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie pt. „ Czy możliwa jest budowa elektrowni szczytowo – pompowej na terenach po wydobyciu węgla brunatnego” . Tytuł został opatrzony znakiem zapytania. Zaintrygowało mnie to. Dlaczego zadaje się takie pytanie, skoro już w 1984 r. została w Walii oddana do eksploatacji elektrownia szczytowo - pompowa ESP Dinorwig

  Przeczytaj cały tekst trzeciego odcinka z cyklu "Się dzieje!" pod tym linkiem.

  2023-07-28. Społeczność Avaaz przyłącza się do protestu organizacji ekologicznych w sprawie zablokowania budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Oczywiście nie mówi się w tym apelu o podpisanie protestu przeciwko budowie stopnia wodnego, a o przegrodzeniu Wisły betonową tamą. Takie sformułowanie przemawia do wyobraźni i wpisuje się w narrację betonowania rzek. Czytając o betonowaniu rzek zastanawiam się zawsze, jakiż to promil długości rzeki został ujęty w te monstrualnej wielkości betony? Avaaz alarmuje: „unikalna ostoja majestycznego bielika i błękitnego zimorodka jest w niebezpieczeństwie”!

  Przeczytaj cały tekst drugiego odcinka z cyklu "Się dzieje!" pod tym linkiem.  Załącznik: Apel Avaaz

  2023-07-17. Dowiadujemy się o nowej akcji ekologów wymierzonej w legalność eksploatacji istniejących budowli wodnych.2 Inicjatywa organizacji ekologicznych jest w zasadzie słuszna, tylko nie rozumiem, dlaczego została jednoznacznie skierowana przeciw hydroenergetyce. Skarga złożona do Komisji Europejskiej dotyczy według organizacji pozarządowych: ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Fundacji Greenmind, niezgodnej z wymaganiem prawem unijnym eksploatacji zapór wodnych prowadzonej bez aktualnej oceny ich wpływu na środowisko. 

  Przeczytaj cały tekst pierwszego odcinka z cyklu "Się dzieje!" pod tym linkiem.

   

   

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.