Zarząd

  Zarząd Towarzystwa Elektrowni Wodnych
   
  Prezes Zarządu TEW
  Janusz Steller
   
  Wiceprezesi
  Marek Hensler
  Katarzyna Serdeczna
  Henryka Stachowicz
  Sławomir Terkiewicz
   
  Sekretarz
  Katarzyna Trojanowska
   
  Skarbnik
  Jerzy Kujawski
   
  Członkowie zarządu
   
  Dariusz Gronek
  Maciej Kaniecki
  Michał Krzyszkowski
  Mariusz Łabuń
  Andrzej Smoliński
   
  Prezesi Honorowi
  Stanisław Cicholski
  Stanisław Lewandowski
  © 2024 TEW. All Rights Reserved.