Relacja z Konferencji Pomorski Klaster Rzeczny - Partnerstwo na rzecz ekologicznego transportu

  logo_klasterW dniu 22 marca 2013 r. w Gdyni w gmachu Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego odbyła się Konferencja: Pomorski Klaster Rzeczny - Partnerstwo na rzecz ekologicznego transportu. W konferencji uczestniczyli reprezentanci samorządów województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, Związku Miast Nadwiślańskich, innych organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele środowisk naukowych i biznesowych, zainteresowani kompleksowym zagospodarowaniem szlaków wodnych naszego kraju. Wśród sygnatariuszy Porozumienia Klastrowego (tekst w załączniku) znalazło się także Towarzystwo Elektrowni Wodnych, reprezentowane przez kol.kol. Julittę Jagielską i Katarzynę Trojanowską.

  Głównym celem klastra jest rozwój transportu rzecznego, gdyż właśnie taka inicjatywa ma największe szanse na poparcie środowisk biznesowych i uzyskanie finansowania. Szczególne miejsce w zadaniach klastra zajmują drogi wodne E 40 (śródlądowa droga wodna relacji północ – południe, prowadząca z Gdańska w górę Wisły przez Toruń, a dalej Narwią i Bugiem do Brześcia, gdzie łączy się ze szlakiem prowadzącym przez Dniepr do Morza Czarnego.) oraz E 70 (droga wodna relacji wschód-zachód z Morza Północnego na Bałtyk, obejmująca rzeki: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany), ponieważ są częścią międzynarodowych autostrad wodnych.

  Uczestnicy konferencji wskazywali na konieczność kompleksowego podejścia do rewitalizacji dróg wodnych, podkreślając liczne dodatkowe korzyści wynikające z zagospodarowania naszych rzek, takie jak zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i retencji, zahamowanie stepowienia kraju, poprawa infrastruktury turystycznej, awans społeczny ludności i rozwój technologiczny terenów objętych inwestycjami oraz, co najważniejsze z punktu widzenia naszego Towarzystwa, możliwość wykorzystania energetycznego powstających stopni wodnych.

  Konferencja ta, nie bez powodu odbywająca się w Światowy Dzień Wody, zbiegła się z akcją propagandową zainaugurowaną przez Dziennik Bałtycki, zmierzającą do zmiany postrzegania problemu zagospodarowania rzek polskich przez nasze społeczeństwo i decydentów. Zachęcamy do lektury Dziennika Bałtyckiego, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

  1. Porozumienie klajstrowe 
  2. Lista sygnatariuszy 
  3. Dziennik Bałtycki: Rozpoczynamy batalię o odbudowanie drogi wodnej na Wiśle! 
  4. Dziennik Bałtycki: "Po drugie: Autostrada wodna na Wiśle". Pomorscy parlamentarzyści popierają akcję! 

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.