Hidroenergia 2012 - relacja

  zdjecie hidroenergia

  W dniach 24 i 25 maja obradował w Regionalnym centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu kongres małej energetyki wodnej „Hidroenergia 2012".

  (kliknij poniżej na "czytaj całość")

  Konferencje i towarzyszące im wystawy hidroenergia organizowane są co 2 lata począwszy od 1989 r. przez ESHA (Europejskie Stowarzyszenie Małej Energetyki Wodnej) przy współpracy z partnerami lokalnymi. W tym roku, dzięki inicjatywie i pracy naszych koleżanek i kolegów z TRMEW, hidroenergia zawędrowała do Polski, jako największego kraju regionu, dysponującego wciąż dużym niewykorzystanym potencjałem hydroenergetycznym , w którym prężnie działa krajowe stowarzyszenie właścicieli małych elektrowni wodnych. Tegoroczna hidroenergia była z wielu względów wydarzeniem wyjątkowym: założone rozmiary sprawiły, że zaczęto używać oficjalnie określenia "kongres", a wystawę przekształcono w targi energetyczne.

  Do sukcesu tego wydarzenia istotnie przyczynił się wiceprezes naszego Towarzystwa, kolega Janusz Steller, który pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Naukowego. Kol. Janusz Steller miał też zaszczyt przewodniczenia sesji otwierającej Kongres, w trakcie której wygłosił referat o stanie energetyki wodnej w Polsce.

  Program Kongresu przewidywał tradycyjnie obrady w sesjach równoległych. Cykl sesji A dotyczył aktualnej sytuacji MEW na świecie, potencjału hydroenergetycznego, oraz metodologii oceny tego potencjału. W tym samym cyklu mieściła się sesja kończąca realizację projektu SHP STREAMMAP, w którym nasze Towarzystwo aktywnie uczestniczyło przez ostatnie 3 lata. Cykl sesji B miał charakter typowo techniczny - dotyczył głównie innowacyjnych technologii stosowanych przy budowie MEW oraz inżynierii środowiskowej. W trakcie trwających równolegle targów swoje najnowsze produkty i osiągnięcia zaprezentowało około 60 firm z całego świata. Była to więc świetna okazja do pogłębienia swojej wiedzy, poznania najnowszych produktów i umocnienia relacji w branży energetyki wodnej. W targach uczestniczyły też firmy wspierające nasze towarzystwo, w tym ZRE Gdańsk, KWH Pipe Poland, Hobas i Turbocare . Niestety, wśród zwiedzających i delegatów na konferencję było stosunkowo mało znajomych twarzy koleżanek i kolegów z TEW. Jedną z przyczyn mogła być stosunkowo wysoka opłata konferencyjna.

  Fotografia:
  Kol. kol. Kuba Puchowski i Janusz Steller podczas zamknięcia obrad Kongresu
  - podziękowania za włożony wysiłek (źródło: http://2012.hidroenergia.eu/pl)

  Tekst: Julitta Jagielska 

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.