POLEKO: 22 - 25. 11. 2011

    W dniach 22-25 listopada odbędą się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO. Tematem przewodnim targów POLEKO, wskazanym przez Ministra Środowiska jest „Resource efficiency - efektywne wykorzystywanie zasobów". W ramach targów odbędzie się wiele konferencji i seminariów, dotyczących między innymi przygotowania i finansowania inwestycji pro-ekologicznych, możliwości prowadzenia inwestycji na obszarach Natura 2000 oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

    Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
    © 2023 TEW. All Rights Reserved.