ABC & MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH 20-22.04.2012

  W dniach 20 - 22 kwietnia 2012 zapraszamy Państwa na kolejne, jedenaste już warsztaty „ABC… MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH”. Podobnie jak w przypadku dotychczas organizowanych spotkań, adresowane jest ono do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę w branży energetyki wodnej, jak również tych, którzy już rozpoczęli poszukiwania lokalizacji i potrzebują źródła fachowej wiedzy na poziomie elementarnym. Podczas trzydniowych warsztatów omówione zostaną zagadnienia ekonomiczne, przedstawione zostaną podstawy prawidłowego projektowania i budowy MEW. Warsztaty prowadzone będą przez doświadczone osoby zajmujące się na co dzień zagadnieniami małej energetyki wodnej, a związane zawodowo z Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych oraz Polską Akademią Nauk.

  HTML Source EditorWord wrap

  Następnie w dniu 20 kwietnia 2012 organizujemy SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE, podczas którego można będzie uzyskać następujące świadectwa kwalifikacyjne: E I – uprawnia do eksploatacji oraz obsługi urządzeń elektrycznych czyli w branży MEW, wszystkich urządzeń, szaf, połączeń związanych z wytwarzaniem, przepływem, czy pomiarem energii elektrycznej. Zwracamy tu uwagę, iż świadectwa kwalifikacyjne należy posiadać, nawet wówczas, kiedy mamy w elektrowni urządzenia „bezobsługowe”. E II – uprawnienia do eksploatacji oraz obsługi urządzeń energetycznych, takich jak turbiny wodne, wiatrowe, parowe itp. D I – uprawnienia dozoru, upoważniają do wydawania poleceń dla osób, które eksploatują urządzenia elektryczne. Powinien je posiadać każdy przełożony osoby, która pracuje w MEW. D II – uprawnienia dozoru, upoważniają do wydawania poleceń dla osób, które eksploatują urządzenia energetyczne.

  Powinien je posiadać każdy przełożony osoby, która pracuje w MEW.

  Natomiast 21 kwietnia 2012 zachęcamy do udziału w SEMINARIUM – Nowe technologie dla Małych Elektrowni Wodnych. Możliwości energetycznego wykorzystania niskich spadów.

  To już drugie tego typu spotkanie przygotowane specjalnie z myślą o inwestorach zainteresowanych poszukiwaniem lokalizacji oraz budową małych elektrowni wodnych. Osoby prowadzące Seminarium skupiać się będą na nowoczesnych technologiach dedykowanych najniższym spadom. Dla klasycznych rozwiązań, takich jak turbiny Kaplana czy Francisa, należy zapewnić stosunkowo wysoką różnicę pomiędzy stanowiskiem wody górnej i dolnej. Współczesna myśl techniczna poszukuje jednak rozwiązań, które pozwalają inwestorom sięgnąć również po spady niższe, takie które dotychczas uznawane były za technicznie niemożliwe do wykorzystania. Podczas seminarium przedstawiona zostanie technologia turbin VLH (Very Low Head) oraz technologia śrub Archimedesa nazywanych potocznie turbinami ślimakowymi. Zajęcia prowadzone będą przez osoby posiadające praktyczne doświadczenia z powyższymi technologiami. Przewidujemy również panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości, podczas którego podejmiemy próbę porównania dostępnych technologii.

  Seminarium organizujemy we współpracy z Instytutem Technologii Energetycznych oraz z Fabryką Prądu.

  Szczegóły na stronie www.inceptum.pl

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.