Elektrownie wodne na rzece Wierzyca

    {jgxgal folder:=[images/stories/wierzyca] cols:=[5]}Najstarszą elektrownią wodną na Wierzycy są Czarnocińskie Piece, powstałe w 1906 roku jako inwestycja miasta Skarszewy. Niwelację rzeki wykonali w 1905 roku Meyerowie z Gdańska. Siłownia miała pracować na potrzeby miasta Skarszewy i okolicznych majątków. W 1906 r. Wydział Powiatowy w Kościerzynie udzielił pozwolenia na budowę i piętrzenie wód rzeki Wierzycy do rzędnej 99,210 m npm, co pozwoliło na uzyskanie 2,30 m spadu użytecznego. 13 lat później, 13. grudnia 1919 roku, Bezirksausschuss w Gdańsku wydał pozwolenie na zwiększenie piętrzenia o 1,2 m, tj. do rzędnej 100,410 m npm, co umożliwiło zainstalowanie dwóch pionowych turbin Francisa o mocy 162 i 82 KM. W latach pięćdziesiątych zlikwidowano obie turbiny Francisa, mniejszą komorę turbinową zamknięto,w większej natomiast, po zmianie kształtu rury ssącej, zainstalowano turbinę Kapłana, co pozwoliło osiągnąć moc 136 kW przy przełyku 6,0 m /s. Pozostałe elektrownie Wierzycy powstały w miejscu istniejących młynów. Stocki Młyn w 1908 roku jako inwestycja Elektrowni Obwodowych Pomorze Sp. z o.o., Owidz w 1910 roku, a Kolincz w 1912 roku - te wybudował możny ród Wiechertów, który inwestował na środkowej Wierzycy.

    © 2024 TEW. All Rights Reserved.