Zgromadzenie Krajowe TEW

  Informacje o Zgromadzeniach Krajowych Towarzystwa Elektrowni Wodnych

  Szanowni Państwo/Koleżanki/Koledzy

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Zgromadzeniu Krajowym TEW , które jak już wcześniej informowaliśmy odbędzie się w dniu 24 października 2023r.
  Miejsce obrad: Wrocław, Hotel Scandic**** (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 53/57)
  Początek obrad Zgromadzenia  24 października 2022 r. godz. 13:45
  W przypadku braku quorum, drugi termin  ustala się na 24.10.2023 r. o godz. 1400 w tym samym miejscu
  Członkowie chcący wziąć udział w Zgromadzeniu proszeni są o zgłaszanie się w terminie do 18 października 2022r. Jest to niezbędne ze względów organizacyjnych. Zachęcamy do rejestrowania uczestnictwa  poprzez formularz na naszej stronie internetowej www. tew.pl. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod zakładką "Rejestracja uczestników Zgromadzenia Krajowego TEW (link: http://www.tew.pl/index.php/pl/rejestracja-uczestnikow-zgromadzenia-krajowego-tew ).  Dopuszczamy też możliwość zgłaszania telefonicznego lub e-mail do biura TEW.

  Tegoroczne Zgromadzenie ma charakter sprawozdawczo-wyborczy - wybierzemy nowe władze Towarzystwa: Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

  Planujemy przyjąć na ZK nowy tekst Statutu TEW. Głównym celem jest uporządkowanie redakcji tekstu statutu, który po licznych zmianach stał się nieprzejrzysty. Planowane jest też wprowadzenie kilku zmian merytorycznych. Prosimy zatem o zapoznanie się z projektem stosownej uchwały oraz załączonymi do tego projektu uchwały propozycją nowego tekstu statutu oraz komunikatem, w którym opisano zakres zaproponowanych zmian.

  Podczas Zgromadzenia przewidujemy ważną dyskusję programową. W celu wprowadzenia w proponowaną tematykę prosimy o zapoznanie się z materiałami, które publikujemy w zakładce "Się dzieje" na naszej stronie internetowej.

  Po zakończeniu obrad zapraszamy wszystkich uczestników Zgromadzenia na uroczystą kolację koleżeńską.

  Zgromadzenie będzie połączone organizacyjnie z konferencją Hydroforum 2023, która odbędzie się w dniach 25-26 października. Zachęcamy równocześnie do zgłaszania się do udziału w tej konferencji. Szczegóły znajdują się na stronie hydroforum.tew.pl , tam też istnieje możliwość zarejestrowania się na tę konferencję. 

  Aktualizowane informacje o Zgromadzeniu będziemy publikować na bieżąco na stronie internetowej TEW. Zakładka: Zgromadzenie Krajowe TEW, http://www.tew.pl/index.php/pl/zgromadzenie-krajowe-tew

  Dokumenty do pobrania ze strony www.tew.pl

  Zaproszenie

  - regulamin obrad

  - propozycja programu obrad

  - druk zgłoszenia na ZK

  - projekt Uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu Statutu

  - projekt nowego tekstu Statutu według propozycji Zarządu (załącznik nr 1 do projektu Uchwały)

  - Komunikat Zarządu TEW w sprawie propozycji zmian w Statucie (załącznik nr 2 do projektu Uchwały)

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Zgromadzeniu Krajowym TEW , które jak już wcześniej informowaliśmy odbędzie się w dniu 9 grudnia 2020r.
  Miejsce obrad: Gdańsk, ul. Fiszera 14 (Instytut Maszyn Przepływowych PAN)
  Początek obrad Zgromadzenia 9 grudnia 2020 r. godz. 10
  W przypadku braku quorum, drugi termin  ustala się na 9.12.2020 r. o godz. 1015 w tym samym miejscu
  Tegoroczne ZK jest zgromadzeniem sprawozdawczo-wyborczym. Przewidujemy wybory nowego składu Zarządu i innych organów władz TEW.

  Z uwagi na zagrożenie epidemiczne  przewidujemy organizację Zgromadzenia w trybie mieszanym. Członkowie TEW mogą więc wziąć udział w Zgromadzeniu stawiając się osobiście w miejscu obrad lub zdalnie za pośrednictwem platformy do komunikacji audio i wideo (w formie telekonferencji).
  Równocześnie informujemy, że z powodu pandemii zdecydowaliśmy się odwołać konferencję Hydroforum 2020, która miała się odbyć w dniach 10-11 grudnia 2020, w związku z czym Zgromadzenie Krajowe TEW będzie miało skromniejszą niż zwykle oprawę.

  Członkowie chcący wziąć udział w konferencji proszeni są o zgłaszanie zamiaru udziału w ZK w terminie do 2 grudnia 2020r. Jest to niezbędne ze względów organizacyjnych. Zachęcamy do rejestrowania uczestnictwa  poprzez formularz na naszej stronie internetowej www. tew.pl. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod zakładką "Zgromadzenie krajowe TEW (link: http://www.tew.pl/index.php/pl/zgromadzenie-krajowe-tew ). W formularzu należy w szczególności zaznaczyć, czy zamierzają Państwo przybyć na miejsce Zgromadzenia, czy uczestniczyć w nim zdalnie. Dopuszczamy też możliwość zgłaszania telefonicznego lub e-mail do biura TEW.

  Członkowie TEW otrzymają wkrótce dokumenty na ZK (m.in. regulamin obrad, sprawozdanie finansowe) oraz szczegółowe informacje w jaki sposób będzie zorganizowane zdalne uczestnictwo wraz z instrukcją postępowania dla zdalnych uczestników.

  Prosimy, aby osoby, które mogą, uczestniczyły w ZK osobiście. W szczególności Prezydium Zgromadzenia i komisje będą mogły zostać wybrane wyłącznie spośród osób będących na miejscu.

  Z uwagi na mieszaną formułę ZK i konieczność zorganizowania tajnego głosowania drogą elektroniczną nie będzie możliwości zgłaszania kandydatur do władz TEW na sali obrad. Przewidujemy korespondencyjne zgłaszanie kandydatur, które prosimy przekazać do biura TEW do 2 grudnia. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się wszystkie osoby chętne do udziału we władzach TEW (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński).

  Aktualizowane informacje o Zgromadzeniu będziemy publikować na bieżąco na stronie internetowej TEW.

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.