Wiadomości

  Tu znajdziesz informacje o naszych działaniach

  W dniu 20 lutego 2008 w Auli Instytutu Maszyn Przepływowych PAN odbyło się seminarium poświęcone zastosowaniu geomembran w budownictwie hydrotechnicznym. Prezentację prowadziła inż. Gabriella Vaschetti, reprezentująca szwajcarską firmę CARPI www.carpitech.com.

  dalsza część artykułu do pobrania tutaj {mosimage} 

  Zamieszczamy notatkÄ? wewnÄ?trznÄ? MiÄ?dzynarodowego Stowarzyszenia Ma??ych Elektrowni Wodnych [ESHA] w sprawie projektu nowej dyrektywy UE w sprawie promocji energii wytwarzanej z OZE sygnowanÄ? przez Sekretariat ESHA w dniu 23 stycznia 2008 r. Warto zapoznaÄ? siÄ? z tÄ? opiniÄ? i podjÄ?Ä? trud uczestniczenia w dyskusji nad ostatecznym kszta??tem tej fundamentalnej dla rozwoju OZE dyrektywy.

  WersjÄ? w jÄ?zyku polskim przygotowa?? Mariusz Lewandowski.

  {mosimage}
  notatka wewnÄ?trzna

   

  © 2020 TEW. All Rights Reserved.