Aktualności

  Ogłoszenia i ostatnie wiadomości

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Zgromadzeniu Krajowym TEW , które jak już wcześniej informowaliśmy odbędzie się w dniu 12 pażdziernika 2021r.
  Miejsce obrad: Gdańsk, Hotel Grano**** (ul. Pszenna 3, 80-749 Gdańsk)
  Początek obrad Zgromadzenia  12 października 2021 r. godz. 14
  W przypadku braku quorum, drugi termin  ustala się na 9.12.2020 r. o godz. 1415 w tym samym miejscu

  Członkowie chcący wziąć udział w Zgromadzeniu proszeni są o zgłaszanie się w terminie do 8 października 2021r. Jest to niezbędne ze względów organizacyjnych. Zachęcamy do rejestrowania uczestnictwa  poprzez formularz na naszej stronie internetowej www. tew.pl. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod zakładką "Rejestracja uczestników Zgromadzenia Krajowego TEW (link: http://www.tew.pl/index.php/pl/rejestracja-uczestnikow-zgromadzenia-krajowego-tew ).  Dopuszczamy też możliwość zgłaszania telefonicznego lub e-mail do biura TEW.

  Zgromadzenie będzie połączone organizacyjnie z konferencją Hydroforum 2021, która odbędzie się w dniach 13-15 października. Zachęcamy równocześnie do zgłaszania sie do udziału w tej konferencji. Szczegóły znajdują się na stronie hydroforum.tew.pl , tam też istnieje możliwość zarejestrowania się na tę konferencję.

   Aktualizowane informacje o Zgromadzeniu będziemy publikować na bieżąco na stronie internetowej TEW.

  Członkowie TEW otrzymają wkrótce dokumenty na ZK (m.in. regulamin obrad, sprawozdanie finansowe).

  Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021 – program szczegółowy jest już dostępny. 

  Do konferencji HYDROFORUM 2021 pozostało już tylko kilka tygodni. Wśród naszych patronów honorowych znalazło się Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwa Infrastruktury, a także Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Do grona współorganizatorów dołączyły natomiast Politechnika Gdańska i Polska Akademia Nauk! Z uwagi na duże zainteresowanie zdecydowaliśmy się przenieść obrady do auli Politechniki. Zachęcamy do zapoznania się z wstępnym programem szczegółowym, który zamieściliśmy w komunikacie nr 3. Komunikat powtarza podstawowe informacje o celach konferencji oraz przynosi uaktualnienie niektórych informacji praktycznych. Liczymy na inspirującą debatę służącą dobrze celom naszego spotkania. Zachęcamy do rejestracji online. Tylko do 15 września obowiązują jeszcze zniżki związane z wczesnym zgłoszeniem. Szczegółowe informacje na stronie hydroforum.tew.pl

  Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021 – wydarzenie trzydniowe

  Zainteresowanie naszą konferencją szybko rośnie. Z tego względu zdecydowaliśmy się rozpocząć obrady już w dniu 13 października i zakończyć całe wydarzenie wizytą studyjną w EW Żarnowiec w dniu 15 października 2021 r. Obrady zaplanowaliśmy w trybie hybrydowym z częścią stacjonarna w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN - w miejscu, gdzie cykl HYDROFORUM został zapoczątkowany w roku 1973. Podobnie, jak w latach ubiegłych, organizatorami są Towarzystwo Elektrowni Wodnych, wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych i przy wsparciu innych partnerów. Z uwagi na duża liczbę zgłoszeń, rozważamy przeniesienie obrad stacjonarnych do Sali audytoryjnej poza Instytutem. Rejestracji można dokonać w trybie online, korzystając ze strony internetowej hydroforum.tew.pl lub przesyłając nam wypełniony formularz rejestracyjny. Formularz ten, wraz z innymi materiałami konferencyjnymi, jest dostępny na stronie hydroforum.tew.pl

   

  Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021 w formacie hybrydowym

  Po rocznej przerwie wywołanej wciąż panującą pandemią wznawiamy cykl naszych konferencji hydroenergetycznych. Tym razem konferencja obradować będzie w dniach 13-15 października Instytucie Maszyn Przepływowych PAN - w miejscu, gdzie cykl HYDROFORUM został zapoczątkowany w roku 1973. Z uwagi na wciąż trwającą pandemię obrady planujemy w trybie hybrydowym. Podobnie, jak w latach ubiegłych, organizatorami są Towarzystwo Elektrowni Wodnych, wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych i przy wsparciu innych partnerów. W przypadku wyraźnego spadku zagrożenia epidemicznego oraz zgody właściciela obiektu, przewidujemy również wizytę studyjną w jednej z elektrowni wodnych. Rejestracji można dokonać w trybie online korzystając ze strony internetowej http://hydroforum.tew.pl/index.php/pl/rejestracja/rejestracja-online lub przesyłając nam wypełniony formularz rejestracyjny. Formularz ten, wraz z innymi materiałami konferencyjnymi, jest dostępny na stronie http://hydroforum.tew.pl/ .

  Dziękujemy wszystkim członkom TEW, którzy odpowiedzieli na nasz apel o zgłaszanie uwag do projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS). Pozwoliło to wypracować nasze stanowisko, które przekazaliśmy do Ministerstwa Infrastruktury. Stanowisko to publikujemy w zakładce "Opinie i stanowiska".

  Równocześnie informujemy, że jeszcze do 22 czerwca trwają konsultacje aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP - "Stop Powodzi"), które z ramienia Ministerstwa Infrastruktury konsultacje prowadzi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W związku z tym zwracamy się do członków TEW o zgłaszanie uwag do tego planu. Szczegółowe informacje znajdą Państwo z piśmie Prezesa TEW w tej sprawie oraz załączonych materiałach informacyjnych Ministerstwa Infrastruktury.

  Pismo Prezesa TEW do członków TEW w sprawie aPZRP

  Instrukcja zgłaszania uwag do aPZRP

  Formularz zgłaszania uwag do aPZRP

  Stop Powodzi - broszura informacyjna

   

   

  Tu znajdziesz informacje o naszych działaniach

  Informacje o Zgromadzeniach Krajowych Towarzystwa Elektrowni Wodnych

  © 2021 TEW. All Rights Reserved.