Piotr Olbrysz

    19 września 2018 roku odszedł na zawsze Piotr Olbrysz. Wybitny konstruktor naukowej i dydaktycznej aparatury elektronicznej w Instytucie Fizyki P.W. W stanie wojennym wykonał elektronikę do "Gadały"- nagłośnienia kierowanego do przywódców "Solidarności" uwięzionych na ul. Rakowieckiej. W ostatnich latach pracował w dziedzinie synchronizacji czasu jako konstruktor polskich serwerów czasu w firmie Elproma i stworzonej wraz bratem Michałem firmie rodzinnej Olbrysz Electronic s.c. Projektował i instalował nowoczesne układy ASTKZ w elektrowniach wodnych, m.in. we Włocławku.

    © 2024 TEW. All Rights Reserved.