Stanowisko TEW w sprawie Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy

    Towarzystwo Elektrowni Wodnych wzięło aktywny udział w konsultacjach projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy. Nasze stanowisko w tej sprawie wysłane zostało do Ministerstwa Infrastruktury. Niniejszym publikujemy treść naszego stanowiska wraz z załącznikami.

    Pismo do Ministerstwa Infrastruktury z dnia 8 lutego 2021r.

    Tabela uwag do projektu rozporządzenia

    Tabela działań - uzupełnienie

    © 2023 TEW. All Rights Reserved.