XXXI Zgromadzenie Krajowe TEW

    W dniu 25 października 2022r. w Warszawie odbywa się XXXI Zgromadzenie Krajowe TEW.

    Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz zatwierdziło bilans i rachunek zysków i strat za rok 2021.

     

     

    © 2022 TEW. All Rights Reserved.