IV Pomorski Kongres Obywatelski

    Dnia 21 maja 2011 w gościnnych murach Politechniki gdańskiej odbył się IV Pomorski Kongres Obywatelski, organizowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową pod hasłem „Podmiotowość dla rozwoju”.
    W sesji plenarnej, otwierającej obrady, uczestniczyli dr Jan Szomburg (Instytut Badań nad gospodarką Rynkową), Bogdan Borusewicz (marszałek Senatu RP), dr Janusz Lewandowski (komisarz ds. budżetu UE), dr hab. Prof. Astrid Męczkowska-Christiansen (Dziekan Wydziału Pedagogiki, Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna), Mieczysław Struk (Marszałek Województwa Pomorskiego), Barbara Piórkowska (poetka i pisarka), Paweł Olechnowicz (Prezes Zarządu, Grupa Lotos S.A.) i Tatiana Kuśnierska (Wiceprezes Klubu Studenckiego Pomorania).


    Spośród sześciu sesji tematycznych, z punktu widzenia TEW najbardziej interesujący był panel nr V, zatytułowany: „JAKA ENERGETYKA DLA Pomorza?” Na wstępie Pan Janusz Luks z firmy Central Europe Energy Partners z Brukseli mówił o tym, jak ważnym narzędziem prowadzenia polityki światowej i europejskiej jest energetyka, stanowiąc (po zaopatrzeniu w wodę) kluczowy aspekt rozwoju każdego regionu. Następnie Pan Tadeusz Żurek z Urzędu Marszałkowskiego woj. Pomorskiego przedstawił problemy energetyczne regionu i Strategię Energetyczną Województwa do 2025r. Z kolei głos zabrał Pan Roman Szyszko reprezentujący Energię. Mówił o konieczności inwestycji w sieci dystrybucyjne i o tym, że Pomorze należy traktować jako element systemu energetycznego całej Polski. System ten należy budować w sposób kompleksowy, inwestując zarówno w energetykę zawodową jak i małą energetykę rozproszoną, bazując na różnych nośnikach energii i nie unikając projektów trudnych, wymagających innowacyjnych rozwiązań technicznych i proekologicznych. Wśród tych ostatnich wymieniony został projekt kaskady Wisły. Następnym reprezentantem pomorskiej energetyki był Pan Jan Stefanowicz z kancelarii prawniczej Juris, niegdyś związany z Grupą Lotos, a obecnie zajmujący się analizą możliwości wykorzystania gazu łupkowego, oraz Pani Teresa Kamieńska, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wskazywała ona na to, że trudności w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego są znaczącą barierą dla rozwoju regionu, a wytyczenie dalszych dróg rozwoju energetyki jest tematem trudnym i kontrowersyjnym. Zamiast dywagować na temat tego, CZY rozwijać poszczególne sektory energetyki, powinniśmy się zastanowić, JAK je rozwijać, aby ponosić jak najmniejsze koszty ekologiczne i społeczne. Potem Pan Profesor Janusz Gołaszewski z Centrum Badań Energii Odnawialnej (CBEO) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sławił zalety energetyki rozproszonej, a szczególnie biogazowi. Pomorski Kongres Obywatelski już po raz kolejny zajął się energetyką. W roku ubiegłym odbyła się sesja na temat: „Pomorska Energetyka o krok od rewolucji”, lecz nie cieszyła się ona szczególnym powodzeniem. Tym razem sala była pełna, a uczestnicy mieli dużo pytań i własnych spostrzeżeń. Najwięcej oporu budziła w nich wyraźna tendencja do „podążania za modą” i porzucania już zaawansowanych projektów z dziedziny energetyki na rzecz kolejnych, lepszych i bardziej zaawansowanych technologicznie. I tak dowiedzieliśmy się, że podobno w pewnym okresie prowadzono zaawansowane badania nad wykorzystaniem równoleżnikowego prądu morskiego i budową morskich turbin przepływowych (stacja badawcza w Lubkowie), lecz projekt ten porzucono na rzecz projektu wykorzystania energii jądrowej w Żarnowcu, który z kolei porzucono po katastrofie w Czarnobylu. Tymczasem kolejne inwestycje nie powinny wykluczać się nawzajem, lecz powinny być komplementarne i służyć budowaniu zrównoważonego „mix’u energetycznego” dla Pomorza, Polski i całych makroregionów Unii Europejskiej.

    © 2020 TEW. All Rights Reserved.